Vloerverwarming in combinatie met een houten vloer

Welke soorten parket

Vloerverwarming in combinatie met een houten vloer

Over dit onderwerp is al veel geschreven en eerlijk gezegd: al veel onzin verteld!
Het is zeer goed mogelijk om onder een parketvloer een vloerverwarming te leggen, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan:
 • Bedenk dat hout een natuurproduct is, dat gevoelig is voor schommelingen in de luchtvochtigheid. Daarom is het van groot belang dat de luchtvochtigheid tussen de 50 en 60% gehouden wordt. (dat geldt overigens ook als u geen vloerverwarming hebt)
 • Praktisch alle houtsoorten zijn geschikt voor vloerverwarming.
 • De houten vloer moet alleen niet te dik zijn
 • De temperatuur onder de vloerverwarming mag bij voorkeur niet hoger zijn dan 28oC.
 • Het is van groot belang dat de houten vloer (parket, laminaat etc) gelijkmatig wordt verwarmd.
  Dat is de reden dat men bij toepassing van een houten vloer over vloerverwarming adviseert om tussen bovenkant van de verwarmingsbron (elektrische verwarmingskabel of verwarmingsbuis bij conventionele vloerverwarming) en onderkant vloer een afstand van ca 3 cm aan te houden.
  De warmte zal doordat de bron dieper in de vloer ligt, gelijkmatig worden verdeeld onder de houten vloer.
  Vermijd temperatuursverschillen in het hout.
  In het algemeen is een vloer met ingefreesde verwarmingsbuizen minder geschikt voor houten vloeren, omdat de warmtebronnen om de 10 (of 15) cm liggen. Bij ingefreesde vloerverwarming zal een geleidende laag (zoals aluminium) de warmte enigszins verdelen onder de vloer.
 • Speciaal voor houten vloeren is de elektrische folieverwarming ontwikkeld. Deze heeft slechts een dikte van 0,2 mm, kan direct onder de houten vloer (laminaat, parket) worden gelegd en verwarmt de vloer ook zeer gelijkmatig.
 • Heatnet adviseert geen Verwarming d.m.v. elektrische verwarmingskabels of -matten onder een houten vloer, tenzij er zich een deklaag van minimaal 3 cm over de kabels/matten ligt.

Parket op vloerverwarming kent vele voordelen. Parket heeft een goede warmtedoorlaatbaarheid, waardoor er een goed economisch gebruik gemaakt kan worden van vloerverwarming.
De vloerverwarming kan door het natuurlijke warme aanvoelen van parket vroeger uitgezet worden dan bij een stenen vloer.
Bovendien wordt bij parket op vloerverwarming een gelijkmatiger temperatuur verkregen van het oppervlak.

De meeste parketsoorten zijn geschikt om op vloerverwarming gelegd te worden. De keuze van het type parket is afhankelijk van het feit of de vloerverwarming als hoofd- of bijverwarming wordt toegepast.

Hoofdverwarming in combinatie met parket

Parket gelijmd aan de ondervloer is geschikt om in combinatie gebruikt te worden met vloerverwarming als hoofdverwarming.
De keuze van het parket moet bekend zijn voor de montage van de vloerverwarming. Dit in verband met de vloerhoogte en eventuele aanpassing naar andere ruimtes.

Bijverwarming in combinatie met parket

Hiervoor zijn, naast parket, ook de "zwevende vloeren"zoals laminaatparket, laminaat en kurk toepasbaar.
Er wordt wel een tussenvloer aanbevolen.

Klimaatbeheersing

Parket is een natuurproduct. Net als bij andere natuurproducten verandert het volume van parket onder invloed van de relatieve vochtigheid. (RV).
Het is daarom van belang om de RV (relatieve luuchtvochtigheid) op het juiste niveau te houden van ca 55%. Bij langdurig verwarmen is het mogelijk dat de relatieve luuchtvochtigheid beneden deze 55% komt. Dit kan naadvorming in het parket tot gevolg hebben.
Om dit zoveel mogelijk tegen te gaan is het nodig om in de winter een luchtbevochtiger te gebruiken.
Uw parketleverancier kan u hiervoor de nodige raad geven.

Juist functioneren van de vloerverwarming

Voor het goed functioneren van uw vleorverwarming in combinatie met parket (of een zwevende vloer) moet op het volgende gelt worden:
 • De vloerdikte boven de leidingen moet tenminste 3 cm bedragen.
 • De bovenkant van de cementdekvloer mag de 300C (voorkeur 28) niet overschrijden.
 • De cementdekvloer dient vlak, vast en droog te zijn.
 • Ongeveer 2 weken voor het leggen van de parketvloer dient de cementdekvloer geleidelijk opgewarmd te worden.

Aanvullende informatie

Diverse parketleveranciers verschaffen goede informatie over de combinatie vloerverwarming-parket.
Hierbij een aantal links naar leveranciers met goede informatie over deze combinatie:
 • De Parketmeester
 • Bruynzeel
 • Rowi